Lisa 1 ColdFusion serveri kasutamine eri veebiserverite ja andmebaasidega

Express
Windows
Express
Linux
Professional
Windows
Professional
Linux
Enterprise
Windows
Enterprise
Solaris
Enterprise
HP-UX
Enterprise
Linux
Veebiserverid
Microsoft Internet Information Server (IIS) v4.0 OK OK OK
Netscape Enterprise Server (NSAPI) v3.5.1 ja 3.6 OK OK OK OK OK
Apache Web Server v1.3.6 ja 1.3.9 OK OK OK OK OK OK OK OK
Microsoft Personal Web Server (PWS) v4.0 OK OK
O’Reilly WebSite (WSAPI) OK OK OK
Internet Server API (ISAPI) OK OK OK
Common Gateway Interface (CGI) OK OK OK OK
Andmebaasid
ODBC
MERANT INFORMIX 7.x/9.x draiver OK OK OK OK
MERANT Sybase 11 draiver OK OK OK OK
MERANT dBase/FoxPro draiver OK OK
MERANT IBM DB2/6000 draiver OK OK
MERANT OpenIngres 1.x draiver OK OK
MERANT OpenIngres 2.x draiver OK OK
MERANT Oracle 7 draiver OK OK
MERANT Oracle 8 draiver W OK OK W
MERANT Text draiver OK OK
MERANT Microsoft SQL Server draiver W OK W
MERANT MySQL draiver W W W
Microsoft Access draiver OK OK OK
Microsoft SQL Server draiver OK OK
Microsoft dBase draiver OK OK OK
Microsoft FoxPro draiver OK OK OK
Microsoft Visual FoxPro draiver OK OK OK
Microsoft Excel draiver OK OK OK
Microsoft Text draiver OK OK OK
FileMaker ODBC draiver OK OK OK
Andmebaasidega otse suhtlus
Sybase System 11 OK OK OK OK
Oracle 7.3, 8.0 ja 8i OK OK OK OK
Informix 7.3 OK OK OK
DB2 Universal Database 5.2/6.1 OK OK OK OK
OLE DB
SQLOLEDB OK OK
Microsoft.Jet.OLEDB OK OK
Märkused
OK Kasutatav W Alates 2000 aastast saadaval.