Kokkuvõte

Veebiinfosüsteemid on tänapäeval kujunenud väga tavalisteks – pea iga süsteemi on võimalik veebipõhisena üles ehitada, veeb on kujunenud üheks tähtsaks (et mitte öelda tähtsaimaks) väljundiks erinevatele süsteemidele.

Et selline süsteem korralikult töötaks, on vaja see ka korralikult luua –veeb pakub selleks mitmeid vahendeid: loodud on mitmeid veebi programmeerimise vahendeid nagu CGI, ISAPI ja serveripoolsed skriptid. Kuigi CGI programmeerimine on juba peaaegu aegunud, leidub kindlasti süsteeme, kus ka seda kasutada; seega jäävad tänapäevase veebi koostamiseks ISAPI ja serveripoolsed skriptid. Kumba neist valida, on igaühe enda otsustada; kuigi ISAPI rakendused on kiiremad, on skriptivahendit mugavam ja lihtsam kasutada.

Andmebaasidega suhtlemise osas on Windows keskkonnas võimalik valida kolme vahendi vahel: OLE DB, ADO ja ODBC. Siin otseseid soovitusi anda ei saa, kuna igaüks neist võimaldab väga võimsaid vahendeid andmebaasidega suhtlemiseks.

Lisaks vahendite valikule tuleb iga infosüsteemi loomise juures mõelda mitmekihilisena süsteemi luua. Veeb luuakse tavaliselt kolmekihilisena, kuid kindlasti tasuks mõelda ka enamate kihtide loomisele – selline jaotamine on kindlasti lihtsamini hallatav ja samas ka turvalisem.

Tulevikus areneb veeb veel kindlasti, XML ja traadita võrgu arenedes suurenevad veebi kasutusvõimalused veelgi.