Videote jaoks eraldi jaotus

Lisaks pildistamisele oleme me teinud päris palju videomaterjali. Osa sellest ei ole avalikkusele kättesaadavaks tehtud, aga osa on täiesti avalikult vaadatav. Selleks, et meie poolt loodud videomaterjal lihtsamalt leitav oleks, sai loodud eraldi rubriik videote jaoks. Lisaks sai ka menüü vastava täienduse.

Videote autoriõigus kuulub enamasti meile, aga viitamine videotele on tavaliselt siiski lubatud.